Как да проверя дали фирмата ми е регистрирана

Мgc_002ожете да проверите дали Вашата фирма е регистрирана на сайта на Търговския регистър – www.brra.bg :

  1. В полето Справки, избирате Права върху фирма и записвате на български език името на Вашата фирма без да изписвате правната му форма.
Scroll to Top