Как да отворя Плод и Зеленчук?

Как да си отворя Плод и ЗеленчукРегистрацията на Плод и Зелечнук не се отличава от регистрацията на друг магазин за хранителни стоки:

1. Регистрирано дружество 

2 . Регистрация към Областна Дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – по адрес на търговското помещение, не по адрес на регистрация на фирмата, която го стопанисва.

Трябва да имате разработена система за самоконтрол и за управление безопасността на храните. Основните точки, които трябва да съдържа тази система за следните:

3. Общи изисквания при извършване на търговска дейност в магазин

4. Регистрация на работно време и денонощно работно време на търговски обект

Scroll to Top