Изисквания за козметичен салон

 

регистрация козметичен салон lead consult

Основните изисквания към помещенията на козметичен салон са следните:

  • Бръснарските, фризьорските и козметичните салони се откриват в самостоятелни помещения, построени или пригодени за тази цел.
  • Мъжките и дамските работни помещения се обособяват по технологичен принцип.
  • Козметичните услуги за жени и мъже да се извършват в едно помещение, но с пореден график.
  • Салоните се проектират със следните площи за едно работно място: бръснарски (и за маникюр, педикюр) – 6 кв. м, фризьорски – 8 кв. м, козметични – 9,6 кв. м (при 2 и повече работни места – по 8 кв. м за място в отделни кабини).
  • Разстоянието между отделните столове в салоните трябва да бъде най-малко 1 м, а от крайния стол до стената – най-малко 0,80 м.
  • В козметичните салони се обособява помещение (лаборатория) за приготвяне на кола-маски с площ 2 кв. м за всяко работно място и общо най-малко 4 кв. м.
  • В салоните трябва да има помещение за посетителите с размери 2,5 кв. м за работно място до 10 места и по 1,5 кв. м за всяко следващо работно място. В салон до 3 работни места са необходими подходящо място за посетители и закачалка за горни дрехи на разстояние най-малко 1,5 м от работните места.
  • Всяко работно място се обзавежда с работна маса с плот и умивалник с топла и студена вода; във фризьорските салони – по две каски и един сешоар, а в козметичните – кофа с педал. Измиването може да става на едно поределено място в целия козметичен салон.
  • В салоните се предвижда вентилация с двукратен обмен на въздуха за 1 час, както и горни отваряеми крила на прозорците.
  • В салоните с до 5 работни места се предвижда обща тоалетна за персонала, а с над 5 работни места – с отделения за жени и мъже.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top