Издаване на акциз за търговия с алкохол и тютюневи изделия и регистрация на търговски обект

Open-sign-on-small-busine-007Тук са систематизирани основните стъпки, за откриване на търговски обект и издаване на акциз за търговия с алкохол и тютюневи изделия:

1. Регистрирано дружество 

2. Издаване на разрешителни за откриване на търговски обект- магазин

3. Издаване на разрешителни за откриване на търговски обект- магазин за хранителни стоки

4. Общи изисквания при извършване на търговска дейност в магазин

5. Издаване на разрешителни за откриване на търговски обект- кафене

6. Регистрация на работно време и денонощно работно време на търговски обект

7. Издаване на акциз за търговия с алкохол и тютюневи изделия

8. Кой може да извършва търговия с тютюневи изделия

Scroll to Top