Публикации

Годишни финансови отчети ще се подават и в НАП до края на март 2013

documents req 150x150 Годишни финансови отчети ще се подават и в НАП до края на март 2013От началото на 2013 г. годишните финансови отчети и всички други документи, изисквани от Закона за счетоводството, които предприятията са длъжни да публикуват до 30 юни в Търговския регистър  могат да се подават и в 34 офиса на НАП.

НАП ще  осигури в своите офиси работни места за служители  на Агенцията по вписванията, които ще приемат документите. Срокът, в който в НАП ще се приемат финансовите отчети, е до 31 март 2013 г. След тази дата документите ще се подават в Агенцията по вписванията – в съответните клонове или по електронен път. От НАП очакват от улеснението да се възползват основно юридически лица, които подават годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци на хартия в офисите на приходната агенция.

През 2013 г.  отново ще  могат да се подадат на едно място годишните отчети за дейността, които фирмите подават едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП. Така вместо да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите могат да го направят или в НАП, или в НСИ.