Финансови консултации

Изграждане на система за вътрешен финансов контрол, чрез която се:

  • ревизират и оптимизират оперативните дейности
  • поддържат реални статистики по дадена разходна единица
  • следи и планира движението на паричния поток
  • изготвят ежеседмични или ежемесечни отчети за паричния поток
  • следи реалното финансово състояние на дадена фирма
  • извършва финансово и стратегическо планиране

В зависимост на спецификата на Вашия бизнес и поставените конкретни цели, ние ще изготвим индивидуална ценова оферта за Вас.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top