ePay.bg е новата платежна система, която обслужва Агенция по вписванията

От 01.12.2013 година, системата за електронно разплащане на регистрите, обслужвани от  Агенция по вписванията се поема от оператор ePay.bg. Това се наложи след като ebg.bg преустанови дейност в края на месец Ноември.

За да се извърши плащане за услуга на Агенция по вписванията, трябва да имате регистрация в ePay.bg,  както и на сайта на Агенция по вписванията.

 

 

Scroll to Top