Часове за обработка на преводите по БИСЕРА

Преводите по БИСЕРА се обработват 3 пъти на ден, а именно в 10:00 ч., в 13:30 ч. и в 16:00 ч. В тези часове БИСЕРА ще подава заявки за сетълмент.

Часовите рамки за изпълнение на едно нареждане за кредитен превод е:

  • Ако нареждане за кредитен превод е подадено от банката на наредителя към БИСЕРА6 преди 09:45 сутринта, при успешно изпълнена заявка за сетълмент в 10:00 часа, той ще бъде на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 10:30 часа на същия ден.
  • Ако нареждане за кредитен превод е подадено от банката на наредителя към БИСЕРА6 в интервала 09:45 и 13:15, при успешно изпълнена заявка за сетълмент в 13:30 часа, той ще бъде на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 14:00 часа на същия работен ден.
  • Ако нареждане за кредитен превод е подадено от банката на наредителя към БИСЕРА6 в интервала 13:15 и 15:45, при успешно изпълнена заявка за сетълмент в 16:00 часа, той ще бъде на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 16:30 часа на същия работен ден.
  • Ако нареждане за кредитен превод е подадено от банката на наредителя към БИСЕРА6 след 15:45, то ще бъде изпълнено на следващия работен ден на БИСЕРА6 и ще бъде на разположение за получаване от банката на получател на следващия работен ден след 10:30 часа. Тук попадат и всички нареждания за превод, подадени от банките на наредителите в неработни дни.

БИСЕРА6 приема нареждания за превод 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата.

Чрез БИСЕРА6 се изпълняват нареждания за междубанкови клиентски преводи за суми до 100 000,00 лева.

Чрез РИНГС се изпълняват нареждания за междубанкови клиентски преводи за суми над 100 000,00 лева.

Посочените часови диапазони важат за левови преводи, без знчение дали сметките са на физически или юридически лица.

Scroll to Top