– Специфични вписвания и регистрационни режими

Регистрация на книжарница?

Процедура по регистрация на книжарница: Отварянето на магазин за продажба на канцеларски материали, учебни помагала, книги и други четива, както и приемане на поръчки за изготвяне на различни табла, е съпътстван с няколко основни етапа на регистрация: Избор на помещение и оборудване – обособена складова и търговска част. Препоръчително е складът да бъде разположен в […]

Регистрация на книжарница? Прочети още »

Кои туристически обекти, не подлежат на категоризиране?

Не подлежат на категоризиране по наредбата за категоризация: заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане. За този вид туристически обекти се извършва само

Кои туристически обекти, не подлежат на категоризиране? Прочети още »

Регистрация и издаване на удостоверение за осъществяване на туроператорска и агентска дейност

Какво е Туроператорска дейност? Туроператорска дейност е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел. Какво е Туристическа агентска дейност?

Регистрация и издаване на удостоверение за осъществяване на туроператорска и агентска дейност Прочети още »

Регистрация на търговско дружество за търговия със злато и скъпоценни камъни

Извършването на търговия със злато и скъпоценни камъни се регулира от Министерство на икономиката, Валутния закон и Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

Регистрация на търговско дружество за търговия със злато и скъпоценни камъни Прочети още »

Scroll to Top