– Специфични вписвания и регистрационни режими

Процедура по промяна на лицензия на Център за професионално обучение

Промяна на лицензия на ЦПО. Кои промени се вписват в НАПОО: Всяка промяна в обстоятелствата на фирма, притежаваща лицензия за управление на Център за професионално обучение, било то промяна в правната форма (от ЕООД към ООД и обратно), наименование, седалище и адрес на управление или управител, трябва да бъде отразена в НАПОО. За целта следва […]

Процедура по промяна на лицензия на Център за професионално обучение Прочети още »

Професия „Приложен програмист“ подлежи на лицензиране от (ЦПО)

През декември 2016 г. към Списъка на професиите за професионално  образование и обучение в професионално направление 481 „Компютърни науки„, бе добавена професията 481030 „Приложен програмист“, специалност 4810301 „Приложно програмиране “ –  III СПК. Липсата на изработен държавен образователен стандарт за обучение (ДОС) по професията  „Приложен програмист“, в съответствие с който да бъде подготвен учебният план

Професия „Приложен програмист“ подлежи на лицензиране от (ЦПО) Прочети още »

Регистрация на международен превозвач на товари

I. Регистрация на фирма За да осъществявате дейност по превоз на товари, е необходимо на първо място да регистрирате фирма, под чието име да упражнявате тази дейност. Предметът на дейност на фирмата, която ще регистрирате, задължително трябва да включва извършването на превоз на товари, а седалището и адресът на управление трябва да са установени на

Регистрация на международен превозвач на товари Прочети още »

Кой може да извършва търговия с тютюневи изделия?

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да получите удостоверение за търговия с тютюневи изделия, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга. За търговията с тютюневи изделия трябва да се получи разрешение от съответната митническа служба, която се издава на фирмата на търговеца.  Издаването на разрешително е освободено от такса,

Кой може да извършва търговия с тютюневи изделия? Прочети още »

Отваряне на агенция за недвижими имоти

Отваряне на агенция за недвижими имоти – процедурата е свързана с предлагането на услуги за покупко-продажба, отдаване под наем на недвижими имоти. Основни клиенти – частни лица или юридически лица. Имайте в предвид, че този план визира малка агенция.  Ориентировачни данни: Месечен доход – 15 000 лева. Нетна печалба – 5 000 лева. Първоначални разходи –

Отваряне на агенция за недвижими имоти Прочети още »

Регистрация на данъчен склад – изисквания към помещенията

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да лицензирате Вашият склад, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.   Търговецът следва да разполага със собствени или наети помещения за извършване на производствените операции и за съхранението на акцизните стоки. Изискванията, на които трябва да отговарят помещенията, са регламентирани в ППЗАДС.

Регистрация на данъчен склад – изисквания към помещенията Прочети още »

Общи изисквания при извършване на търговска дейност в магазин

Поставяне на обща информация за търговеца: След като търговецът е регистрирал своя магазин, като търговски обект, трябва да постави на видно място в близост до входа на обекта постоянен надпис на български език с фирмата на търговеца. Надписът съдържа фирмата и адреса на управление на търговеца, работно време на търговския обект, името и фамилията на

Общи изисквания при извършване на търговска дейност в магазин Прочети още »

Лицензиране на данъчен склад за внос (производство) на акцизни стоки

Акцизен склад, акцизни стоки – изисквания и процедура по лицензиране  Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да лицензирате Вашият склад, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга Какво е акцизен(данъчен) склад за внос (производство) на акцизни стоки? Aкцизни стоки са алкохолът и алкохолните напитки, тютюневите изделия, енергийните продукти и електрическата

Лицензиране на данъчен склад за внос (производство) на акцизни стоки Прочети още »

Регистрация на цветарски магазин

Какво трябва да знаем, ако искаме да направим регистрация на цветарски магазин? Изисквания: Отглеждането и продаването на цветя изисква полагане на специални грижи и избор на подходящо помещение, което да бъде в достатъчна степен светло, проветриво и топло. Подсигуряването на добри условия за благосъстоянието и растежа на растенията е задължително. То включва: поддържане на определена температура

Регистрация на цветарски магазин Прочети още »

Как да отворя своя галерия?

Все по-големият интерес към художественото изкуство повишава и вниманието към места като художествените галерии и арт студията. За да привлече своите посетители, една галерия би могла да включва не само картини на своя собственик или известен художник, но и книги, албуми, антикварни предмети, ръчно-изработени произведения. Интересът към подобно място би се повишил още повече, ако в

Как да отворя своя галерия? Прочети още »

Scroll to Top