I. Специфични вписвания и регистрационни режими

Регистрация и издаване на удостоверение за осъществяване на туроператорска и агентска дейност

Какво е Туроператорска дейност? Туроператорска дейност е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел. Какво е Туристическа агентска дейност? […]

Регистрация и издаване на удостоверение за осъществяване на туроператорска и агентска дейност Прочети още »

Регистрация на търговско дружество за търговия със злато и скъпоценни камъни

Извършването на търговия със злато и скъпоценни камъни се регулира от Министерство на икономиката, Валутния закон и Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

Регистрация на търговско дружество за търговия със злато и скъпоценни камъни Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top