L. Специфични вписвания и регистрационни режими

Отваряне на агенция за недвижими имоти

Отваряне на агенция за недвижими имоти – процедурата е свързана с предлагането на услуги за покупко-продажба, отдаване под наем на недвижими имоти. Основни клиенти – частни лица или юридически лица. Имайте в предвид, че този план визира малка агенция.  Ориентировачни данни: Месечен доход – 15 000 лева. Нетна печалба – 5 000 лева. Първоначални разходи – …

Отваряне на агенция за недвижими имоти Прочети още »

Сключване на договор с НЗОК (националната здравноосигурителна каса) за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ

За да може да сключите договор с НЗОК (Националната здравноосигурителна каса) трябва да отговаряте на определени условия, а именно: 1.     Да имате регистрирана фирма ЕООД/ООД (в случай че нямате такава можем да ви помогнем с регистрирането й) – като са спазени определени изисквания за наименование и предмет на дейност при регистрация на дружеството. 2.     Фирмен печат. 3.     Диплома и …

Сключване на договор с НЗОК (националната здравноосигурителна каса) за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Прочети още »

Общи изисквания за аптека

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да отворите Вашата аптека, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга. Изисквания за аптека Аптеката задължително има външен надпис „АПТЕКА„, изписан на бял фон с тъмни букви. На видно място в приемното помещение на аптеката се поставя информация относно издаденото разрешение за извършване …

Общи изисквания за аптека Прочети още »

Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика?

Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика?   Според Закона за лечебните заведения лечебни заведения за извънболнична помощ са: 1. амбулатории за първична медицинска помощ, които могат да бъдат: а) индивидуална практика за първична медицинска помощ; б) групова практика за първична медицинска помощ; 2. амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат: а) …

Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика? Прочети още »

Как да си отворим дентален кабинет?

Регистрацията на дентален кабинет за всички медицински лица, независимо дали практикуват самостоятелно или в групова практика, се извършва въз основа на заявление, към което се прилага целият пакет от необходими документи включва: Актуално удостоверение за търговска регистрация: Учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията, и правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение; …

Как да си отворим дентален кабинет? Прочети още »

Сключване на договор с НЗОК- аптека

За да сключите договор с Националната здравноосигурителна каса трябва задължително да отговаряте на следните условия: 1. да притежавате актуално разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 2. ръководителят на аптеката, вписан в разрешението, да е магистър-фармацевт 3. да не сте обявени в несъстоятелност или в производство по ликвидация 5. да сте сключили …

Сключване на договор с НЗОК- аптека Прочети още »

Как да отворя аптека?

Кой може да отвори аптека: Физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, което е сключило трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт, а в предвидените по закона случаи – с помощник фармацевт, като на територията на Р България може да открие не повече …

Как да отворя аптека? Прочети още »

Основни изисквания за регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина

Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина. Денталният център представлява лечебно заведение за извънболнична дейност, където лекари, специалисти по дентална медицина, осъществяват първична и специализирана дентална помощ. В зависимост от броя на лекарите, както и характера на дейността, разграничаваме два основни вида амбулатории: Амбулатория за индивидуална практика  и Амбулатория за групова практика. …

Основни изисквания за регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина Прочети още »

Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина

Видове Амбулатории: Амбулаторията по дентална медицина представлява лечебно заведение, в което лекари с признати специалности осъществяват първична и специализирана извънболнична дентална помощ. Характерът на дейността, броят и квалификацията на лекарите и начинът на организация определят вида на амбулаторията. Амбулатория за индивидуална практика (самостоятелно упражняване на дейността) Амбулатория за групова практика (упражняване на дейността от две …

Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина Прочети още »

Кой може да извършва търговия с тютюневи изделия?

Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да получите удостоверение за търговия с тютюневи изделия, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.   За търговията с тютюневи изделия трябва да се получи разрешение от съответната митническа служба, която се издава на фирмата на търговеца.  Издаването на разрешително е освободено от …

Кой може да извършва търговия с тютюневи изделия? Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top