D. Разрешителни за търговия на едро с медицински изделия

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България се извършва на основание чл. 78а от Закона за медицинските изделия. Процедурата е регламентирана в чл. 77 и сл. и чл. 78а от Закона медицинските изделия /ЗМИ/. Издава се от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/. Заявител може да бъде всяко физическо или …

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия Прочети още »

Онлайн търговия с медицински изделия

Търговията с медицински изделия подлежи на разрешителен режим към ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата) към Министерството на здравеопазването. Ето защо, за да извършвате онлайн търговия с такъв тип изделия, следва на първо място да притежавате разрешение за търговията на едро. За за тази цел трябва да разполагате с обособено  конкретно помещение подходящо за този тип …

Онлайн търговия с медицински изделия Прочети още »

Издаване на Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

Кой може да осъществява търговия на едро с лекарствени продукти: Физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от регулаторен орган в съответната държава членка на ЕС и разполагащо със складови помещения на територията на Република България; Физическо или юридическо лице, регистрирано по Закона за търговския регистър, разполагащо със …

Издаване на Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти Прочети още »

Scroll to Top