– Правно обслужване

Онлайн магазин – фирма, общи условия, начин на плащане

С напредъка на информационните технологии все повече и повече хора в съвременния свят изявяват предпочитание към онлайн-пазаруването. Предимствата на пазаруването онлайн са много – спестяване на време, откриване на по-ниски цени, възможност за детайлно проучване. Изключително важно е, че при осъществяване на онлайн търговията чрез вашия сайт, ще трябва да се съобразите с редица законови […]

Онлайн магазин – фирма, общи условия, начин на плащане Прочети още »

Какво е Прокурист?

Прокурист, според дефиницията му  в Търговския закон, е физическо лице,което търговецът упълномощава, за да управлява неговото предприятие срещу определено възнаграждение. Прокурата  може да бъде дадена на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване.   Назначаване на прокурист: Отношенията между прокуриста и търговеца се уреждат по силата на договор. За да бъде валидно подобно

Какво е Прокурист? Прочети още »

Какво е апостил?

Апостилът (на френски: apostille) е специално удостоверение с печат за заверка (легализиране) на документ от държавата, издател на документа. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация.

Какво е апостил? Прочети още »

Какви са задълженията ни след покупка/продажба на недвижим имот?

Покупко – продажба на недвижим имот. Според разпоредбите на ЗМДТ всеки собственик на недвижим имот дължи ежегодно данък към съответната община по местонахождение на имота.   Размерът на дължимия данък е различен за всяка община, като е в диапазона от 0,1 до 4,5 хилядни от данъчната оценка на имота. Задължените лица (собствениците на имота) трябва

Какви са задълженията ни след покупка/продажба на недвижим имот? Прочети още »

Какво трябва да знаем при покупка на апартамент?

Покупка на апартамент – изисква се не само  време и средства, а и в не малко случаи и похабяването на известна доза нерви. Но ключът към осъществяването на успешна сделка е доброто ѝ планиране! Тази статия се фокусира върху етапа, в който Вие вече сте се спряли на конкретен имот и желаете да го закупите,

Какво трябва да знаем при покупка на апартамент? Прочети още »

Задължения на новия собственик на недвижим имот

След покупка на жилище или при всяка друга промяна на собствеността на имота по силата на договор за замяна, дарение или при наследяване новият собственик е задължен да прехвърли/регистрира нови партиди към дружествата, които предоставят комунални услуги. За София това са: • „ЧЕЗ Електро България“ АД;• „Софийска вода“ АД;• „Топлофикация София“ ЕАД. Практиката е наложила

Задължения на новия собственик на недвижим имот Прочети още »

Договор за наем

Същност и страни по договор за наем: С договор за наем се предоставя ползването на един недвижим имот срещу заплащане на определена цена. Като страни по договора за наем са: • наемодател – лицето, което предоставя имота за ползване;• наемател – лицето, което ползва имота срещу задължение за плащане на определена цена. Правната регламентация е разписана

Договор за наем Прочети още »

Какво е договор за консигнация?

Договорът за продажба на консигнация не е уреден изрично от Търговския закон или от Закона за задълженията и договорите, но е широко приложим в сферата на търговията със стоки. Какво е Договор за продажба на консигнация Най-общо казано с този вид договор се уреждат взаимоотношенията за извършване на продажба на стоки срещу възнаграждение за продавача.С

Какво е договор за консигнация? Прочети още »

Предимства и недостатъци на методите за разплащане в интернет

Все по-голямата популяризация на онлайн пазаруването е тясно свързана с въпроса за начините на плащане и по-конкретно кои са предимствата и недостатъците на различните методи за разплащане в интернет виртуалната среда. В настоящото изложение ще Ви представим кратко описание на няколко от най-често срещаните методи за плащане онлайн:   Дебитна карта Предимства – възможност да

Предимства и недостатъци на методите за разплащане в интернет Прочети още »

Необходимите документи, при изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот

Документи, при изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот Документ за собственост на продавача – нотариален акт; Удостоверение за наследници – при придобиване на имота по наследство от продавача; Данъчна оценка за съответния имот; Скица/Схема на недвижимия имот, ако имотът попада в кадастриран район; Лична карта и документи, удостоверяващи гражданското състояние на продавача; Декларации

Необходимите документи, при изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот Прочети още »

Scroll to Top