Регистър БУЛСТАТ

Регистър БУЛСТАТ е един от четирите регистъра към Агенцията по вписванията.  След създаването на Търговския регистър, търговските дружества са преместват  от съдилищата към него чрез пререгистрация.  Но в Регистър БУЛСТАТ се извършват регистрация, промяна в обстоятелствата и закриване на:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top