Lead Consult

Изисквания за помещение за регистрация на детски център

В тази статия, ще се разгледат изискванията за регистрация на детски център, които не могат да се отнесат и за регистрация на детска частна градина. Изискванията за последното, са разгледани в наша друга статия ➽➽ виж тук. Частните детски центрове, не се регистрират по Закон за предучилищното и училищното образование, съответно те се третират, като […]

Изисквания за помещение за регистрация на детски център Прочети още »

Как се открива частна детска градина?

Всяко българско физическо или юридическо лице, което не е на бюджетна издръжка и ползва собствена или наета материална база има възможност да открие частна детска градина. ➤ Необходимите документи за това са, както следва: ➣ Молба до Министъра на образованието и науката;➣ Документи, свързани с данни за кандидата;➣ Документи, свързани с проекта за организация на

Как се открива частна детска градина? Прочети още »

Изисквания за помещение на детска градина

Изисквания за помещение на детска градина Като за начало детската градина трябва да е разположена в район отдалечен от улици с интензивно движение, паркинги и промишлени предприятия, замърсяващи околната среда, а самият терен се огражда с ограда. Детската градина трябва да има озеленен двор и площадки за игра. Теренът на детската градина трябва да включва не повече от 30

Изисквания за помещение на детска градина Прочети още »

Изисквания за помещение за ясла

Изисквания за помещение за ясла   В детската ясла задължително работят следните специалисти: ➺ Медицинска сестра или акушерка; ➺ Педагог; ➺ Детегледачка.   Основни изисквания към помещение за ясла: Детските ясли се разполагат в сгради, обезопасени от влиянието на факторите на околната средата – шум, прах, влага, въздушни течения, далече от инфекциозни болници, гробищни паркове,

Изисквания за помещение за ясла Прочети още »

Откриване на образователен център

⇲ Мечтата на много млади хора и завършили преподаватели е откриването на собствен учебен център, специализиран в конкретна сфера на образование – математика, природоматематически науки, хуманитарни науки. Такива центрове добиват все повече популярност през последните години в контекста на непрекъснато променящия се пазар на труда и с оглед на това да дават по-задълбочени знания, извън

Откриване на образователен център Прочети още »

Откриване на образователен център, специализиран в сферата на Изкуствата

„Животът е кратък, изкуството вечно“ Изкуството обхваща широка гама от дейности, ориентирани към това да бъдат оценени от хората, вследсвие на уникалността, която носят, когато биват представени пред публиката. Изкуството най-лесно се възприема със своята арт насоченост, но то може да бъде в областта на музиката, актьорското майсторство, графичния дизайн, модния дизайн, литературата, кулинарията. Все

Откриване на образователен център, специализиран в сферата на Изкуствата Прочети още »

Откриване на център за езиково обучение

  Процедура по откриване на център за провеждане на обучение по чужди езици: 1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД – в предмета на дейност на фирмата задължително трябва да присъства „провеждане на езиково обучение (провеждане на езикови курсове“; 2. Избор на подходящо помещение, което да отговаря на изискванията за откриване на обект с обществено предназначение (санитарно

Откриване на център за езиково обучение Прочети още »

Регистрация на работно време на търговски обект

В София и в други по-големи български градове, търговските обекти подлежат на регистрация на работно време, в съответната община по местонахождението им.   Регистрира се работното време на обекта, почивните дни и часовете на зареждане. Издава се удостоверение от общината, което е официален документ и копие от него трябва да се съхранява в търговския обект.

Регистрация на работно време на търговски обект Прочети още »

Ползва ли наемател на търговски обект разрешителните, с които е разполагал предходният му ползвател?

↳ Търговската дейност, извършвана в различни търговски обекти, подлежи на различни регистрация и издаване на различни разрешителни. ↲ За да се премине към процес по регистрация е нужно, търговеца, който стопанисва в момента обекта или с договор за наем или с документ за собственост да извърши изброените по-долу регистрационни режими. Което означава че всички разрешително

Ползва ли наемател на търговски обект разрешителните, с които е разполагал предходният му ползвател? Прочети още »

Пожарна безопасност на търговски обект

Кои са основните правила и норми, с които трябва да се съобразите при експлоатацията на вашия търговски обект? Собствениците на обектите, в които се извършва определена дейност, носят отговорност за създаването на организация за осигуряване на пожарна безопасност в тях. За осигуряване на ПБ при експлоатацията на обектите в съответствие с изискванията на НАРЕДБА №

Пожарна безопасност на търговски обект Прочети още »

Scroll to Top