Продажба на дребно на медицински изделия за професионална употреба от аптеки и дрогерии

АПТЕКИ И ДРОГЕРИИ lead consult аптекар рафтове с лекарства

След отпадането на извънредната епидемиологична обстановка, считано от 01.04.2022г., по информация на наши клиенти от сферата на търговия с медицински изделия, част от аптеките и дрогериите в аптечната мрежа са преустановили закупуването на
медицински изделия – тестове за COVID-19 и др., за които изделия, съгласно придружаващата ги документация, е посочено, че са предназначени само за професионална употреба/употреба от специалисти.

Наред с това, аптеки и дрогерии са предявили претенции към своите доставчици (търговците на едро с медицински изделия, от които вече са закупили такива медицински изделия) относно разваляне на извършените вече доставки на тестове, които са останали нереализирани, съответно връщане на даденото и полученото по тези доставки. От аптечната мрежа се аргументират с това, че след отпадане на извънредната епидемиологична обстановка за тях е отпаднало правото да извършват продажба на дребно (т.е. свободно на всички лица) на изделия за които в придружаващата ги документация, е посочено, че са предназначени само за професионална употреба/употреба от специалисти.

Във връзка с това се оформиха два въпроса, които решихме да поставим на компетентната държавна институция, а именно Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), а именно:


(1) Възможно ли е регистрирани по законоустановения ред аптеки в Република България да извършват продажба на медицински изделия (включително тестове), които изделия, съгласно придружаващата ги документация, са предназначени само за професионална употреба/употреба от специалисти?


(2) Съществуват ли конкретни условия/изисквания спрямо аптеките във връзка с продажбата на медицински изделия предназначени само за професионална употреба/употреба от специалисти, съответно какви са тези условия/изисквания?


На първия въпрос от ИАЛ посочват, че съгласно чл. 219, ал. 1 и чл. 238, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), медицински изделия могат да се продават на дребно в аптеки и дрогерии. Те могат да бъдат разглеждани като специализирани търговски обекти, но следа да се има предвид, че принципно тестовете за диагностика ин-витро (каквито са тестовете за COVID-19) не представляват изделия с общо предназначение и не са определени от производителите като изделия за масова употреба от крайнипотребители, a представляват изделия за професионална употреба.

Посочва се също, че в редица държави от ЕС продажбата на медицински изделия за професионална употреба в
открити аптеки и дрогерии не е разрешена. От ИАЛ обаче изрично посочват, че нормативната уредба в Република България обаче не въвежда изрична забрана за продажба на медицински изделия за професионална употреба на дребно. С оглед на това се признава правото на аптеките и дрогериите да продават на дребно такива медицински изделия дори и когато в съпровождащата ги документация изрично е посочено, че същите са за професионална употреба/употреба от специалисти.


На втория въпрос от ИАЛ посочват, че относно продажбата на медицински изделия, за които в съпровождащата ги документация е посочено, че са предназначени за професионална употреба/употреба от специалисти, не съществуват специфични изисквания извън общите изисквания за продажба на медицински изделия като цяло.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top