Упълномощаване на прокурист

Какво представлява прокурист?:

  • Прокуристът е физическо лице, което търговецът упълномощава, за да управлява неговото предприятие срещу определено възнаграждение;
  • Всеки търговец може да даде прокура на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване.
  • Отношенията между прокуриста и търговеца се уреждат по силата на договор. За да бъде валидно подобно упълномощаване, то  трябва да бъде извършено с нотариално заверени подписи, а след това вписано от търговеца в търговския регистър, заедно с образец от подписа на прокуриста.

При назначаване на прокурист, екипът на Lead Consult извършва за Вас:

  • Изготвяме всички необходими документи за назначаване на прокурист;
  • Записване на час при нотариус за подписване на необходимите документи;
  • Подаваме необходимите документи за регистрация в Агенция по вписванията;

Какво ни е необходимо от Вас за назначаване на прокурист на Вашата фирма:

  • Данни на търговеца и управляваното от него предприятие;
  • Данни на физическото лице, което ще бъде назначено като прокурист;
  • Нотариално заверени подписи на търговеца и прокуриста. 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top