Сключване на договор с НЗОК- аптека

договор с нзок lead consultЗа да сключите договор с Националната здравноосигурителна каса трябва задължително да отговаряте на следните условия:

1. да притежавате актуално разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

2. ръководителят на аптеката, вписан в разрешението, да е магистър-фармацевт

3. да не сте обявени в несъстоятелност или в производство по ликвидация

5. да сте сключили трудови договори със съответен брой магистър-фармацевти

6. да сте регистрирани като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни

! Важно да се отбележи, че имате право да сключите договор с НЗОК не по-рано от 1 година от издаване на разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти.

7. да притежавате актуална лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества, в случай че желаете да отпускате по договор с НЗОК лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

8. да нямате наложена по предходен договор с НЗОК санкция „прекратяване на договор“, влязла в сила през последните 6 месеца, предхождащи подаването на заявлението за сключване на договор.

Директорът на РЗОК разглежда подадените документи в 14-дневен срок

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Съвет относно това, дали отговаряте на необходимите условия за сключване на договор с НЗОК
2. Регистрация на администратор на лични данни
3. Изготвяне и подаване на необходимите документи за процедурата по сключване на договора
4. Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top