Сключване на договор с НЗОК за осъществяване на дентална медицина

договор с НЗОК дентална медицина Lead consult

За да може да сключите договор с НЗОК за извършване на дентална медицина,  е необходимо да преминете през няколко предшестващи етапа по регистрация.

Процедура по регистрация:

 1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД–  трябва да бъдат спазени определени изисквания за наименование и предмет на дейност при регистрация на дружеството.
 2. Регистрация в Съюза на Стоматолозите в България.
 3. Регистрация в РЗИ (Регионална здравна инспекция), от където да бъде издадено Хигиенно заключение.
 4. Обявяване  началото на дейността в  НАП (Национална агенция за приходите ).
 5. Договор със Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за да работите с НЗОК е необходимо да покривате нейните изисквания.

ВАЖНО! Ако работите по трудов договор към вече съществуваща амбулатория за дентална практика, не може да имате личен договор към НЗОК.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

 1. Изготвяне на необходимите документи за всеки един етап от процедурата по регистрация (регистрация на фирма, регистриране в Съюза на Стоматолозите, РЗИ, НАП, НЗОК).
 2. Подаване на документите към съответните институции.
 3. Откриване на набирателна сметка (необходима за регистрацията на фирмата) и преобразуването й в разплащателна (необходима за сключването на договор с НЗОК).
 4. Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги.

Какво се изисква от Вас за цялостната процедура по регистрация:

 1. Да изберете наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за фирмата, която ще бъде открита.
 2. Да предоставите копие от удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия (диплома), заедно с удостоверение за признаване на специализация, издадени от Министъра на здравеопазването.
 3. Да предоставите Свидетелство за съдимост (издадено от съда по месторождение).

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top