Сключване на договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ

За да може да сключите договор със Националната здравноосигурителна каса трябва да отговаряте на определени условия, а именно:

1.     Да имате регистрирана фирма ЕООД/ООД (в случай че нямате такава можем да ви помогнем с регистрирането й) – като са спазени определени изисквания за наименование и предмет на дейност при регистрация на дружеството.

2.     Фирмен печат.

3.     Диплома и свидетелство за завършено медицинско образование.

4.     Удостоверение за актуално членство БЛС (Български лекарски съюз).

5.     Да имате изготвен месечен график – който да отговаря на съответните изисквания.

Важно! Нямате право да работите на повече от два договора с НЗОК.

Какво се изисква от Вас за цялостната процедура по регистрация:

1.     Да изберете наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за фирмата, която ще бъде открита.

2.     Да предоставите копие от удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия (диплома), заедно с удостоверение за признаване на специализация, издадени от Министъра на здравеопазването.

3.     Да предоставите удостоверение за актуално членство в БЛС

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1.     Изготвяне на необходимите документи за всеки един етап от процедурата по регистрация (регистрация на фирма, регистриране в РЗИ, НЗОК).

2.     Подаване на документите към съответните институции.

3.     Откриване на набирателна сметка (необходима за регистрацията на фирмата) и преобразуването й в разплащателна (необходима за сключването на договор с НЗОК).

4.     Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги.

Scroll to Top