Регистрация на център за професионално обучение в професионално направление: Хранителни технологии

Регистрация на център за професионално обучение в професионално направление: Хранителни технологииКакво е Центъра за професионално обучение (ЦПО):

 • ЦПО предоставя обучение за придобиването на професионална квалификация на лица, навършили 16 години;
 • Откриването на частните центрове може да стане от еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, учредени като търговски дружества (например ООД или ЕООД), както и такива учредени с нестопанска цел
 • Задължително условие е получаването на лиценз, издаван от НАПОО.

 

Професионално направление: 541 Хранителни технологии съдържа следните професии и специалности:

541010 Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост
541020 Оператор в хранително – вкусовата промишленост
541030 Хлебар – сладкар
541040 Техник-технолог по поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост
541050 Работник в хранително – вкусовата промишленост
541060 Техник-технолог по качеството на храни и напитки

Лицензиране на Центъра за професионално обучение (ЦПО) към Национална агенция за професионално обучение и образование (НАПОО)

НАПОО е компетентната държавна агенция, пред която се развива процедурата по лицензация на Центъра за професионално обучение. Процедурата се развива през следните етапи:

1. Входиране на набор от документи в НАПОО, които се отнасят до:

 • Търговското дружество от името на което ЦПО ще развива своята дейност;
 • Правилник за устройството и дейността на ЦПО;
 • Разработени подробни учебни планове и програми, отговарящи на действащите Държавни образователни стандарти (ДОС);
 • Разработени правила за прилагане на вътрешна система за осигуряване качеството на професионалното обучение в ЦПО;
 • Документация относно материалната база, където ще се помещава ЦПО;
 • Документация за преподавателския екип.

2. Първоначално разглеждане на входираната документация.

3. При одобряване на входираната документация НАПОО се открива процедурата по издаване на лицензия и се назначава Експертна комисия.

4. При положително завършване на предходния етап – издаване на лицензия.

Държавни таксите за лицензиране на ЦПО в професионално направление: Хранителни технологии:

1. За разглеждане на заявление за издаване на лицензия – 400 лв.;

2.при откриване на процедура за издаване на лицензия:
а) на център за професионално обучение до 10 професии – 1900 лв.;
б) на център за професионално обучение от 11 до 20 професии – 2500 лв.;
в) на център за професионално обучение над 21 професии – 3100 лв.;

3. за издаване на лицензия – 100 лв.

Цялостната процедура от подаването на документи до получаването на лицензия отнема около 3 месеца.

При откриване на ЦПО екипът на Lead Consult извършва за Вас:

 • Регистрация на Търговско дружество (ЕООД, ООД) от името на което ЦПО ще развива своята дейност;
 • Изготвяне на Учебни планове и програми;
 • Цялостна подготовка и окомплектоване на необходимите документи за лицензиране;
 • Изготвяне на заявление за кандидатстване и входиране на документацията;

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top