Регистрация на Център за професионално обучение

регистриране на център за професионално обучениеКакво е Център за професионално обучение (ЦПО):

  • Центъра за професионално обучение предоставя обучение за придобиването на професионална квалификация на лица, навършили 16 години;
  • Откриването на частните центрове може да стане от еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, учредени като търговски дружества (например ООД или ЕООД), кооперации, сдружения и фондации;

Задължително условие е получаването на лиценз от компетентен орган, който се издава от НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение).

Какво ни е необходимо от Вас за подготовка на документите за лицензия:

  • да изберете наименование;
  • да опишете професиите, за които ще предлагате обучение;
  • да ни  предоставите необходимите документи на помещението, където ще се провежда -обучението (документи за собственост/д-р за наем на помещение);
  • да изберете управител на ЦПО и да ни предоставите свидетелство за съдимост на лицето;
  • да ни предоставите учебни планове и учебни програми за обучение по професиите;
  • документи, удостоверяващи квалификация на преподавателския състав.

Държавни такси за лицензиране на ЦПО:

  • за разглеждане на заявление за издаване на лицензия – 400 лв.;
  • при откриване на процедура за издаване на лицензия:

а) на център за професионално обучение до 10 професии – 1900 лв.;

б) на център за професионално обучение от 11 до 20 професии – 2500 лв.;

в) на център за професионално обучение над 21 професии – 3100 лв.;

за издаване на лицензия – 100 лв.;

Цялостната процедура от подаването на документи до получаването на лицензия отнема около 3 месеца.

Видове ЦПО:

Броят на различните професионални направления и техните подразделения е богат и заради това ще изброим тези, които се срещат най-често:

1)      481 „Компютърни науки“ съдържа следните професии и специалности:

Професия: 481010 Програмист, Специалности: 4810101 Програмно осигуряване – II СПК

Професия: 481020 Системен програмист, Специалности: 4810201 Системно програмиране – III СПК;

Професия: 481030 Приложен програмист, Специалности: 4810301 Приложно програмиране – III СПК;

2)      815 „Фризьорски и козметични услуги“ съдържа следните професии и специалности:

Професия: 815010 Фризьор, Специалности: 8150101 Фризьорство – II СПК, 8150102 Организация и технология на фризьорските услуги-III СПК;

Професия: 815020 Козметик, Специалности: 8150201 Козметика – II СПК, 8150202 Организация и технология на козм. услуги – III СПК, 8150203 Соларни услуги – III СПК;

Професия: 815030 Маникюрист-педикюрист, Специалности: 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика – II СПК, 8150302 Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност – III СПК;

Професия: 815040 Инструктор, Специалности: 8150401 Инструкторска дейност по фризьорски услуги – IV СПК, 8150402 Инструкторска дейност по козметични услуги – IV СПК, 8150403 Инструкторска дейност по маникюр и педикюр – IV СПК;

3)      43 „Финанси, банково и застрахователно дело“ съдържа следните професии и специалности:

Професия: 343010 Финансист, Специалности: 3430101 Банково дело – III СПК, 3430102 Застрахователно и осигурително дело – III СПК;

Професия: 343020 Финансов отчетник, Специалност: 3430201 Финансова отчетност- II СПК

4)      541Хранителни технологии“ съдържа следните професии и специалности:

Професия:  541010 Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост

Професия541020 Оператор в хранително – вкусовата промишленост

Професия: 541030 Хлебар – сладкар

Професия541040 Техник-технолог по поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

Професия541050 Работник в хранително – вкусовата промишленост

Професия541060 Техник-технолог по качеството на храни и напитки

5)      213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“:

Професия: 213070 Графичен дизайнер, Специалност: 2130701 Графичен дизайн – III СПК

6)      811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг“:

Професия: 811070 Готвач, Специалности: 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки – II СПК;

Професия811080 Сервитьор-барман, Специалности: 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене – II СПК;

Професия: 811010 Хотелиер, Специалности: 8110101 Организация на хотелиерството – III СПК, 8110102 Организация и управление на хотелиерството – IV СПК, 8110103 Организация на дейностите в места за настаняване – II СПК;

Професия811020 Администратор в хотелиерството, Специалности: 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството – III СПК;

Професия811030 Камериер, Специалности: 8110301 Хотелиерство – I СПК;

Професия811040 Портиер-пиколо, Специалности: 8110401 Хотелиерство – I СПК

Професия811060 Ресторантьор, Специалности: 8110601 Организация и управление в ресторантьорството – IV СПК, 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – III СПК, 8110603 Кетъринг – III СПК

Професия811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения, Специалности: 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения – I СПК, 8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения – I СПК;

Професия811110 Карвинг-декоратор, Специалности: 8111101 Декорация на органични материали – II СПК

Съществуват и Центрове за професионално обучение, които НЕ подлежат на регистрация към НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение). Някои от тях са:

1)      Професията 481030 “Приложен програмист”- тази професия няма възможност да бъде лиценциране към НАПОО, поради отсъствие на изработен държавен образователен стандарт за обучение (ДОС), с помощта на който да се изработи учебен план по вече споменатата професия и неговата учебна програма.

2)      Центровете за езиково обучение– при тях също не е задължително да се извърши регистрация в НАПОО или в МОН (Министерство на образованието и науката), защото режимът им по регистрацията е свободен.

При откриване на ЦПО, екипът на Lead Consult извършва за Вас:

– Регистрация на дружество, което ще стопанисва Вашето ЦПО, ако все още нямате такова

– Всички необходими действия на Вашето търговско дружество, от името на което ще се извършва дейността на ЦПО

– Цялостна подготовка на необходимите документи за сертифициране на помещението и получаване на лиценз за дейността на ЦПО.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top