Регистрация на цветарски магазин

регистрация на цветарски магазинКакво трябва да знаем, ако искаме да направим регистрация на цветарски магазин?

Изисквания:

Отглеждането и продаването на цветя изисква полагане на специални грижи и избор на подходящо помещение, което да бъде в достатъчна степен светло, проветриво и топло.

Подсигуряването на добри условия за благосъстоянието и растежа на растенията е задължително. То включва: поддържане на определена температура и степен на влага в помещението, поливане, наторяване, използване на допълнителни препарати за обезпаразитяване и стимулиране на растежа.

За повечето растения е необходима равномерна температура без резки промени. Освен това растенията не бива да се поставят близо до източници на отопление. Препоръчително е водата за поливане да бъде чиста и със стайна температура, тъй като студената вода може да доведе до спиране на развитието или да предизвика загниване на корените и окапване на цветовете.

Всеки собственик на подобен тип търговски обекти, трябва да бъде в достатъчна степен запознат с всички условия за отглеждане на различните видове растения.

Процедура по регистрация:

  1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД
  2. Регистрация на търговския обект към съответната общината

Какво се изисква от Вас:

  1. Да изберете наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за фирмата, която предстои да бъде открита.
  2. Да предоставите всички документи, които са необходими в процеса на регистрация.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

  1. Оказване на помощ при избор на подходящо помещение
  2. Подготовка и подаване на необходимите документи за регистрация на търговския обект към съответната общината
  3. По желание можем да Ви предоставим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top