Регистрация на Фитнес център

регистрация на фитнес център Lead consultРегистрацията на спортен център и по-специално на фитнес център и спортна (фитнес) зала към него изисква отделно регистриране в няколко отделни административни органа.

На първо място, всяка търговска дейност се развива от търговец.

Това налага изискването Вие да притежавате търговско дружество (ООД, ЕООД) от името на което да осъществявате дейността на Вашия Фитнес център.

Изисквания към помещението:

Помещението, в което ще е Вашата фитнес зала, трябва да отговаря на съответните изисквания, определени от техническите служби, още при самото построяване на сградата или да се приведе спрямо тези изисквания посредством преустройство. Важно е на всеки спортуващ да се осигурят минимални 4 кв. м. площ от пода и не по-малко от 30 кв. м. от кубатурата на залата. Изискванията засягат и осветлението, осигуряване на възможност за проветряване и отопляване.

Всяка фитнес зала следва да предоставя удобства на своите клиенти, свързани със защитата на общественото здраве. Това са изискванията за отделни помещения за преобличане за мъже и жени, отделни санитарни възли, достъп до топла и студена вода, броя на шкафчетата и така нататък.

Следенето за спазване на хигиенните норми се осъществява съобразно задължителния и индивидуално изготвен за Вашата фитнес зала Правилника за вътрешния ред.

Какви разрешителни са Ви необходими:

Ако Вашата фитнес зала предлага и протеинов бар следва да се регистрирате и пред БАБХ (Българска Агенция по безопасност на храните) за тази дейност.

На следващо място следва да уведомите РЗИ за това, че откривате обект с обществено предназначение.

Друга инстанция, която е задължителна при регистрацията на Вашата фитнес зала, е съответната община, където сте задължени да регистрирате работното време.

Важно е да се отбележи, че ако желаете да откриете Спортен център с различни зали, които са предназначени за практикуване на различни спортове като атлетика, борба, бокс, фехтовка,  на спортни игри (волейбол, баскетбол, тенис) и/или желаете да откриете плувен басейн, то трябва да се съобразите със специфичните изисквания за залата спрямо всеки отделен спорт.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1.Изготвяне на необходимите документи за всеки един етап от процедурата по регистрация
2.Изготвяне и подаване на документите към съответните институции.
3.Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top