Регистрация на търговско дружество за търговия със злато и скъпоценни камъни

търговия със злато lead consult

Извършването на търговия със злато и скъпоценни камъни се регулира от Министерство на икономиката, Валутния закон и Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

След регистрация на дружеството в Търговски регистър, но 14 дни преди започване на дейността му, Дружеството следва да се регистрира към Публичния регистър към Министерство на икономиката. Регистрацията отнема 14 дни, така че нашият съвет е около месец преди започване на дейността да се подадат документи за регистрация.

Наредбата разглежда няколко различни по своя обхват дейности и определя различни изисквания за нужните документи и размера на дължимата държавни такси за регистрация.

Дейности, подлежащи на регистрация:

 1. Добиване и преработване на благородни метали и скъпоценни камъни;
 2. Сделки със злато, сребро и платина и със скъпоценни камъни;
 3. Получаване, съхраняване и производствено потребление на благородните      метали за производствени нужди;
 4. Оползотворяване на отпадъчни продукти, съдържащи благородни метали;
 5. Лаборатории за проверка;
 6. Проверка и маркиране на изделията от благородни метали;
 7. Внасяне, изнасяне и транзит на необработени диаманти.

Държавна такса и срок на регистрация на търговско дружество за търговия със злато и скъпоценни камъни:

Удостоверението за регистрация се поставя на видно място в търговския обект, то се издава за около месец.  Държавната такса по регистрация е 200 лв.

При промяна на някое от регистрираните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят Министерството на икономиката в 14-дневен срок от настъпването на промяната.

 Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

 1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на Дружеството;
 2. Организиране на нотариалната заверка на подписите при нотариус;
 3. Входиране на документите и представителство пред Търговски регистър;
 4. Изготвяне и входиране на документите по регистрация и представителство пред Министерство на икономиката;
 5. По желание можем да Ви предоставим и услуги по регистрация на работно време на търговския обект;

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top