Регистрация на търговска марка за европейския съюз

търговска марка lead consultВсеки бизнес има своя отличителна марка. Чрез нея клиентите и потребителите разпознават стоките и/или услугите, предлагани от търговеца. Марката (логото) е разпознаваемият елемент на всеки успешен бизнес.

Марката може да се притежава от физическо лице, гражданин на Европейския съюз с постоянен адрес в страна, членка на ЕС, или от юридическо лице – търговско предприятие, регистрирано в страна, членка на ЕС.

Основни видове търговски марки:

 • Словна – състои се изключително от думи или букви, цифри или всякакви други знаци, които могат да бъдат набрани печатно, или комбинация от тях;
 • Фигуративна – използват нестандартни знаци, стилизиране или оформление, или графични елементи, или цвят, включително марки, които се състоят изключително от фигуративни елементи;
 • Фигуративна марка, съдържаща словни елементи – състои се от комбинация от словесни и фигуративни елементи;
 • Триизимерна – състои се от триизмерна форма или я обхваща. Може да включва съдове, опаковка, самия продукт или външния вид;
 • И други.

Обхват на търговската марка:

При регистрацията на търговската марка заявителят посочва за какви стоки и/или услуги марката ще се отнася. За по-лесна конкретизация стоките и/или услугите са разделени на 45 категории (или класове). Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) използва Класификацията от Ница.

Защита на ниво Европейски съюз

Всяка марка може да се защити чрез регистрирането ѝ към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Регистрацията на търговската марка на ниво Европейски съюз защитава Вашите права върху марката във всички държави-членки.

Процедура:

Регистрирането на търговска марка преминава през следните последователни етапи:

 1. Подаване на заявка за регистрация на марка;
 2. Служебна проверка на подадената заявка;
 3. Публикуване на марката в раздел А на бюлетина към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO);
 4. Срок за подаване на възражения (опозиции) срещу публикуваната марка;
 5. Приключване на срока за подаване на възражения (опозиции);
 6. Регистрация и публикуване на марката в раздел Б на бюлетина към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Срок на регистрацията:

В зависимост от начина, по който се подаде заявката за регистрация, процедурата отнема:

 • Fast track процедура – от 4 до 5 месеца;
 • Обикновена – около 9 месеца.

Такса

Таксата към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) се определя в зависимост от броя на заявените категории (класове) от стоки и/или услуги, за които ще се регистрира марката:

 • 850 EUR за заявка с посочен един клас;
 • 900 EUR  за заявка с посочени два класа;
 • 1 050 EUR за заявка с посочени три класа;
 • плюс 150 EUR  за всеки следващ клас.

След регистрация марката е защитена за срок от 10 години, като може да се подновявана неограничено на всеки 10 години.

При регистрация на търговска марка за ЕС екипът на Lead Consult извършва за Вас:

 • Цялостна подготовка и окомплектоване на необходимите документи за регистрация;
 • Подаване на заявление за регистрация;
 • Водене на цялостната кореспонденция в хода на процедурата по регистрация пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top