Регистрация на търговска марка за европейския съюз

 

Регистрация на търговска марка за европейския съюз lead consult триъгълни форми буква

Всеки бизнес има своя отличителна марка. Чрез нея клиентите и потребителите разпознават стоките и/или услугите, предлагани от търговеца. Марката (логото) е разпознаваемият елемент на всеки успешен бизнес.

Марката може да се притежава от физическо лице, гражданин на Европейския съюз с постоянен адрес в страна, членка на ЕС, или от юридическо лице – търговско предприятие, регистрирано в страна, членка на ЕС.

 

Основни видове търговски марки:

 • Словна – състои се изключително от думи или букви, цифри или всякакви други знаци, които могат да бъдат набрани печатно, или комбинация от тях;
 • Фигуративна – използват нестандартни знаци, стилизиране или оформление, или графични елементи, или цвят, включително марки, които се състоят изключително от фигуративни елементи;
 • Фигуративна марка, съдържаща словни елементи – състои се от комбинация от словесни и фигуративни елементи;
 • Триизимерна – състои се от триизмерна форма или я обхваща. Може да включва съдове, опаковка, самия продукт или външния вид;
 • И други.

 

Обхват на търговската марка:

При регистрацията на търговската марка заявителят посочва за какви стоки и/или услуги марката ще се отнася. За по-лесна конкретизация стоките и/или услугите са разделени на 45 категории (или класове). Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) използва Класификацията от Ница.

 

Защита на ниво Европейски съюз:

Всяка марка може да се защити чрез регистрирането ѝ към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Регистрацията на търговската марка на ниво Европейски съюз защитава Вашите права върху марката във всички държави-членки.

 

Процедура:

Регистрирането на търговска марка преминава през следните последователни етапи:

 1. Подаване на заявка за регистрация на марка;
 2. Служебна проверка на подадената заявка;
 3. Публикуване на марката в раздел А на бюлетина към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO);
 4. Срок за подаване на възражения (опозиции) срещу публикуваната марка;
 5. Приключване на срока за подаване на възражения (опозиции);
 6. Регистрация и публикуване на марката в раздел Б на бюлетина към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

 

Срок на регистрацията:

В зависимост от начина, по който се подаде заявката за регистрация, процедурата отнема:

 • Fast track процедура – от 4 до 5 месеца;
 • Обикновена – около 9 месеца.

 

Такса:

Таксата към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) се определя в зависимост от броя на заявените категории (класове) от стоки и/или услуги, за които ще се регистрира марката:

 • 850 EUR за заявка с посочен един клас;
 • 900 EUR  за заявка с посочени два класа;
 • 1 050 EUR за заявка с посочени три класа;
 • плюс 150 EUR  за всеки следващ клас.

➠ След регистрация марката е защитена за срок от 10 години, като може да се подновявана неограничено на всеки 10 години.

При регистрация на търговска марка за ЕС екипът на Lead Consult извършва за Вас:

➲ Цялостна подготовка и окомплектоване на необходимите документи за регистрация;

➲ Подаване на заявление за регистрация;

➲ Водене на цялостната кореспонденция в хода на процедурата по регистрация пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

 

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top