Регистрация на студио за татуировки

Процедура по регистрация:

 1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД
 2. Наем на подходящо работно помещение
 3. Регистрация в  РЗИ – органите на институцията извършват проверка на помещението.
 4. Регистрация на работно време към съответната община- представят се всички документи, необходими за регистрация на търговски обект.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

 1. Оказване на помощ при избор на подходящо помещение.
 2. Изготвяне на необходимите документи за всеки един етап от процедурата по регистрация (регистрация на фирма, РЗИ, регистрация на работно време).
 3. Подаване на документите към съответните институции.
 4. Откриване на набирателна сметка (необходима за регистрацията на фирмата) и, ако желаете впоследствие преобразуването й в разплащателна.
 5. Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги.

Какви са необходимите  Ви документи:

 1. Заверена здравна книжка.
 2. Договор за наем или нотариален акт на помещението.
 3. Документи на фиксално устройство (касов апарат).

Какво се изисква от Вас за цялостната процедура по регистрация:

 1. Да изберете наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за фирмата, която ще бъде открита.
 2. Да предоставите всички документи, които са необходими в процеса на регистрация.
Scroll to Top