Регистрация на студио за масажи

Регистрация на студио за масажи lead consultОсновни изисквания Регистрация на студио за масажи:

Първо и основно условие е да имате завършена образователна степен за масажист или поне сертификат от положен курс за такъв.

Като вид търговски обект, подобна регистрация преминава през типичните етапи, а именно: регистрация на фирма ЕООД/ООД, под чието наименование да се упражнява дейността, избор на подходящо помещение, регистрация към общината, на чиято територия се намира обектът.

Задължително условие при регистрацията на студио за масажи е да разполагате с изрично одобрение от ХЕИ, удостоверяващо спазването на хигиенните условия, както и контрола върху използваните продукти. Ето защо най-важния етап от подобна крачка е правилният избор на помещение, което да бъде съобразено със законовите изисквания за такова.

Изисквания за помещение:

Избраното от Вас помещение за осъществяване на дейността трябва да разполага с баня, минимум 8 комплекта по 2 чаршафа и две хавлии, аптечка, в която да има дезинфектанти, апарат за измерване на кръвно налягане. Освен това е желателно в помещението целогодишно да се поддържа температура от 24-26 градуса.

Помещението, в което ще се разполага салонът за масажи, трябва да отговаря и на всички изисквания за регистрация на козметичен салон, а именно: мъжките и дамските помещения се обособяват по технологичен принцип. Ако услугите за мъже и жени се извършват в едно помещение, то трябва да бъде изработен специален график. В салоните трябва да има помещение за посетителите, както и закачалка за горни дрехи. Всяко работно място, трябва да  е обзаведено с работна маса с плот и умивалник с топла и студена вода.

Изисквания към използвани продукти:

Относно използваните продукти: всеки един от тях трябва да бъде етикетиран на български език, като е посочено – производител/вносител, основен състав, годност, начин на употреба. За продукти, чийто срок на годност се определя спрямо деня на разопаковане, е необходимо да водите протокол с точния ден на разопаковане на продукта или поне таза информация да се запише върху опаковката на продукта.

Всеки един документ, доказващ получаване на разрешение за търговия на продукта на българския пазар, ще бъде от полза. Ако Вашият доставчик разполага с подобни документи, е добре да поискате копие, което да представите на надлежните органи при евентуална проверка.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1.Изготвяне на необходимите документи за всеки един етап от процедурата по регистрация
2.Изготвяне и подаване на документите към съответните институции.
3.Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top