Регистрация на склад за хранителни стоки

Регистрация на склад за хранителни стоки Lead consultВсеки обект, занимаващ се с производство, съхранение и търговия на храни, трябва да бъде регистриран към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и по-конкретно към съответното нейно териториално звено, в зависимост от местонахождението на обекта.

 

Ако в обектът НЕ се съхраняват/продават хранителни стоки със съдържание на мляко или други млечни продукти (включително и суха сметана):

  1. Регистрация на списъка на групите храни, които ще се произвеждат/съхраняват

На база входираните документи областната дирекция по безопасност на храните в 30-дневен срок от датата на подаване извършва проверка на мястото, където ще бъде осъществявана дейността.

Ако обектът отговаря на всички изисквания, до 15 дни след извършване на проверка се издава документ за неговата регистрация. С неговото издаване приключва етапът  по регистрация на склад за хранителни продукти.

Ако в обектът се съхраняват/продават хранителни стоки със съдържание на мляко или други млечни продукти (включително и суха сметана) се извършват и следните допълнителни дейности към БАБХ:

  1. Регистрация на основание чл.226 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Съгласуване на Проектна документация за обекта – части: Архитектурна,Конструктивна, ВиК, Технологична
  2. Регистрация на основание чл.227, ал.3 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност – относно въвеждане  в експлоатация на обекта/склада
  3. Регистрация на списъка на групите храни, които ще се произвеждат/съхраняват

Ако обектът отговаря на всички изисквания, до 15 дни след извършване на проверка по етап три се издава документ за неговата регистрация. С неговото издаване приключва етапът  по регистрация на склад за хранителни продукти, в който се съхраняват/продават хранителни стоки със съдържание на мляко или други млечни продукти (включително и суха сметана)

Ако в складът НЕ се извършва търговия на дребно не е необходимо да се направи регистрация на търговски обект в общината, на чиято територия се намира обектът.

Ако в складът се извършва търговия на дребно е необходимо да се направи регистрация на търговски обект в общината, на чиято територия се намира обектът.

Обобщено представено, процедурата по регистрация на склад за хранителни стоки включва:

  1. Регистрация на фирма- ЕООД/ООД
  2. Наемане/закупуване на помещението, в което ще се извършва дейността
  3. Регистрация към БАБХ

От съществено значение е преди да започнете подобна дейност да бъдете наясно с всички изисквания (необходими програми и дневници) за регистрирането на такъв тип обект (склад за хранителни стоки).

Нашият екип може да изготви, входира и съгласува всички необходими документи за регистрация на Вашия склад. Както и да проведем обучение на Вашия екип, относно отчитане дейността на склада по изисквания на БАБХ.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top