Регистрация на работно време на търговски обект

Регистрация на работно време на търговски обектВ София и в други по-големи български градове, търговските обекти подлежат на регистрация на работно време, в съответната община по местонахождението им.

 

Регистрира се работното време на обекта, почивните дни и часовете на зареждане. Издава се удостоверение от общината, което е официален документ и копие от него трябва да се съхранява в търговския обект. Позволеното време в това удостоверение, трябва да се запише и като работно време на обекта на видно място- врата или витрина.

Различните общини изискват различен набор от документи, но повечето общини се прилага копие на договора за наем на обекта, както и копие на паспорта и свидетелството на касовия апарат регистриран в търговския обект.

Регистрация на работно време /Денонощно/ изисква допълнителни документи, като:

–          Протокол за шум, издаден от сертифицирана лаборатория

–          Декларация-съгласие на собственика на обекта

–          Съгласие на 50+1 % от собствениците на помещенията/апартаментите, ако търговския обект се намира в жилищна сграда

–          Съгласие на 100%  от собствениците на помещения/апартаменти непосредствени съседи на търговския обект.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top