Регистрация на млекарница

регистрация на млекарницаСтартирането на самостоятелна дейност, свързана с  производство и търговия на мляко и млечни продукти, е изцяло сходна с типичната процедура по регистрация на хранителен магазин и съответните изисквания за откриване на такъв.

Изисквания към помещението:

В специализираните магазини за мляко и млечни продукти е необходимо да разполагате със складово помещение, търговска площ, мивка с течаща топла и студена вода, санитарен възел, кът с гардероб или закачалки за съхранение на личното облекло на персонала, шкаф за съхранение на препаратите.

В случай че в специализираните магазини за мляко и млечни продукти се извършва и термична обработка (печене) на продуктите (например кроасани) е необходимо да се осигури и вентилационна система над фурната, в която се извършва това.

Изисквания относно съхранението на продуктите:

Съхранението на продуктите и храните става в складовите помещения, по групи и видове – в съответствие с препоръчания температурен режим. Продуктите трябва да се съхраняват на лесно за почистване и дезинфекциране място.

Въвеждането на практика за текущ контрол на работната температура в хладилните камери и съоръжения е задължително. Всяка хладилна камера трябва да разполага с контролен термометър.

Процедура по регистрация:

 • Регистрация на фирма ЕООД/ООД
 • Избор на подходящо помещение
 • Необходимо е да разполагате с договор за наем или друг документ за собственост.
 • Касов апарат (закупуване,фискализация, договор за сервиз)
 • Изработване на инструкции за пожарна безопасност
 • Изработване нa система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики
 • НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки
 • Получаване на удостоверение за регистрация от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)
 • Регистрация на работно време към общината, на чиято територия се намира обектът

 

Какво се изисква от Вас:

 1. Да изберете наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за фирмата, която предстои да бъде открита.
 2. Да намерите подходящо помещение за осъществяване на Вашата дейност
 3. Да предоставите всички документи, които са необходими в процеса на регистрация (договор за наем/НА, документи-касов апарат)

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

 1. Извършване на цялостната процедура по регистрация на фирма
 2. Входиране на заявление и получаване на удостоверението за регистрация от БАБХ
 3. Разработване на индивидуална Система за Самоконтрол (ССК) и/или НАССР Система (ХАСЕП Система)
 4. Подготовка и подаване на необходимите документи за регистрация на търговския обект към общината
 5. По желание можем да Ви предоставим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top