Регистрация на магазин за дрехи втора употреба

регистрация на магазинАдминистративни изисквания за регистрация на магазин за дрехи втора употреба:

 • Регистрация на търговско дружество, чрез което ще се развива търговската дейност в обекта;
 • Договор за наем или документ за собственост на помещението, в което ще се помещава магазина (страна по договора трябва да бъде търговското дружество, чрез което ще се развива търговската дейност в обекта).
 • Регистрация на фискално устройство;
 • Регистрация на работно време на стационарен търговски обект в съответната община;
 • Уведомяване на Регионалната Здравна инспекция (РЗИ)

Здравни изисквания към дрехите втора употреба:

 • Дрехите втора употреба трябва да са почистени, без видими дефeкти и петна и да бъдат здрави;
 • Стоката, която се продава, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде дезинфекцирана и да притежава документ за дезинфекция от там, от където е получена, като в този документ трябва да са изброени използваните дезинфектанти. Копие от него се съхранява в търговския обект и се предоставя при поискване от контролните органи. Ако този документ не е на български език, то той задължително подлежи на превод;
 • Вносът на дрехи втора употреба се извършва след предоставяне на митническите власти на документа за дезинфекция;
 • Не се допуска продажбата на дрехи за деца до едногодишна възраст, лично бельо, бански костюми, обувки и детски играчки втора употреба;

Допълнителни изисквания за регистрация на магазин за дрехи втора употреба:

 • Важно е да се отбележи, че държавните здравни инспектори спират продажбата на дрехи втора употреба, когато не отговарят на посочените по-горе изисквания, като разпореждат допълнителна обработка (химическо почистване, пране, гладене), унищожаването им или използването им за други цели.
 • След отваряне на магазина подлежите на проверка от РЗИ на случаен принцип.
 • Обектите, в които се продават дрехи втора употреба, се обозначават чрез подходящо оформен надпис на български, че продаваните дрехи са втора употреба, и трябва да са снабдени с план за евакуация и да разполагат с пожарогасител.

При регистрация на магазин за дрехи втора употреба екипът на Lead Consult извършва за Вас:

 • Регистрация на търговско дружество, ако нямате регистрирано такова;
 • Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията на магазин за дрехи втора употреба пред съответните институции;

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top