Регистрация на магазин за бебешка козметика

Процедурата по регистрация на магазин за бебешка козметика не се различава по нищо от тази на обикновена парфюмерия.

За да стартирате своя бизнес в тази сфера, на първо място е необходима Регистрация на фирма ЕООД/ООД, под чието име да упражнявате своята дейност.

Нашият екип изработва всички документи по регистрацията на Вашата фирма, в случай, че все още нямате такава, а от Вас е нужно само да изберете нейните наименование, адрес на управление, капитал и управител.

Ключов момент е изборът на подходящо помещение, в което да разположите своя магазин.

Изключително важни в тази стъпка са две условия:

1. Договорът за наем/Нотариалният акт да бъде на името на фирмата

В тази връзка ние бихме могли да Ви окажем помощ, като прегледаме условията на Вашия договор.

2. Задължително изисквайте от собствениците на помещението Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване, където да е видим неговият статут.

Закупуването на касов апарат е неизбежно, при условие, че развивате търговска дейност.

Едва след като имате и касов апарат, може да преминете към регистрация на работно време в общината, на чиято територия се намира Вашият обект.

За осъществяваната дейност е необходимо и да уведомите РЗИ (Регионална здравна инспекция) за откриването на обект с обществено предназначение, така че да бъдете вписани в публичния регистър към инспекцията.

Онлайн магазин за бебешка козметика:

За да популяризирате своята дейност, Вие бихте могли да я осъществявате както в избраното от Вас помещение, така и по електронен път, като регистрирате онлайн магазин.

За тази цел е нужно да се регистрирате като администратор на лични данни, както и да изготвите общи условия на Вашия сайт, които да отговарят на законите изисквания.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас?

1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД
2. Регистрация на работно време в общината
3. Уведомяване на РЗИ

Scroll to Top