Регистрация на клон на чуждестранна фирма в България

Какво е клон на чуждестранна фирма в  България?:

Клон на чуждестранна фирма, регистрирана с право да извършва търговска дейност според националния си закон, може да се впише в търговския регистър на Р България.

Какво ни е необходимо от Вас за регистрация на клон на чуждестранна фирма в България:

  • Правната форма и наименованието на чуждестранната фирма, както и наименование на клона, ако се различава от това на чуждестранното лице;
  • Регистъра и номера, под който е вписано чуждестранната фирма, ако приложимото право го предвижда;
  • Лицата, които представляват чуждестранното лице според регистъра, в който е вписано, ако има такъв регистър, начина на представляване, както и ликвидаторите и синдиците и техните правомощия.
  • Седалището и адреса на управление на клона
  • Предметът на дейност на клона
  • Данни за лицето, което управлява клона, и за обема на представителната му власт

 

Особености:

В случай че чуждестранното лице бъде заличено от регистъра на другата държава членка, в който е било вписано, и заличаването му не е в резултат на промяна в правно-организационната му форма, сливане или разделяне, или през-гранично преместване на седалището, клонът се заличава служебно въз основа на уведомлението от регистъра на другата държава членка, получено чрез системата за взаимно свързване на регистрите, при условие че към момента на получаване на уведомлението от чуждестранното лице не е подадено заявление за вписване на закриването на клона.

 

Какво ни е необходимо от Вас за регистрация на клон чуждестранна фирма в  България?:

  • Седалище и предмет на дейност на клона
  • Данни за лицето, което управлява клона, и за обема на представителната му власт
  • Прилага  се и нотариално заверено съгласие с образец от подписа на лицето, което управлява клона.
  • Правната форма и наименованието на чуждестранната фирма, както и наименование на клона, ако се различава от това на чуждестранното лице

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top