Регистрация на клон на Българска фирма в България

Какво е клон на Българска фирма в България?:

  • Клонът е правно-организационна форма за осъществяване на стопанска дейност, при която един търговец чрез относително обособяване на част от дейността си я осъществява в населено място, различно от това, в което се намира седалището му.
  • Всеки търговец може да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище.

 

При регистрация на клон на българска фирма, екипът на Lead Consult извършва за Вас:

  • Изготвяме всички необходим документи за регистрация на клона
  • Записване на час при нотариус, за подписване на необходимите документи.
  • Подаваме необходимите документите за регистрация в Агенция по вписванията
  • Можем да Ви предоставим и счетоводни услуги

 

Какво ни е необходимо от Вас за регистрация на клон на Вашата фирма:

  • Седалище и предмет на дейност на клона;
  • Данни за лицето, което управлява клона, и за обема на представителната му власт.
  • Прилага  се и нотариално заверено съгласие с образец от подписа на лицето, което управлява клона.

 

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква!   Свържете се с нас:
Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com
Scroll to Top