Първи стъпки при покупка на недвижим имот

ФИНАНСИРАНЕ НА СДЕЛКАТА

Jeff Adams-homeloan-scamПокупката на недвижим имот (жилище, земя) е сделка, която може да се извърши няколко пъти в живота на човек. Несъмнено тя е свързана с разходването на голяма сума пари, но ключът към осъществяването на успешна сделка е доброто ѝ планиране!

Всяка сделка е специфична. Рамките ѝ се поставят от страните, от предпочитанията на купувача, от очакванията на продавача. Но това, което на първо място трябва да направи купувачът, е да осигури финансирането на сделката,т.е да знае как ще плати цената. Има най-различни варианти – да разполагате със собствени средства, да заема средства от ФЛ, заем от банка под формата на кредит с ипотека и така нататък. В зависимост от формата на финансиране на бъдещата сделка продавачът трябда да предприеме определените стъпки.

Ако разчита на финансиране от друг тип, различен от отпускане на банков кредит, и има несигурност в получаване на крайната сума за сделката, подсигурете различното развитие на събитията с подписването на предварителен договор. Той трябва да е изработен по такъв начин, че да може да минимизира риска от загуба на капаро. Могат да се предвидят различни възможностти за реагиране според конкретния случай – например смяна на имота според възможностите на продавача и купувача.

Най-често срещаната форма на финансиране е чрез отпускането на финансови средства под формата на заем от банка (кредит с ипотека). Процедурата е различна спрямо всяка банка. Но може да се посочат следните основни етапи:

1. Избиране и проучаване на недвижимия имот;

2. Достигане на съгласие с продавача;

3. Съветваме Ви да сключите предварителен договор за покупко-продажба на имота;

4. Кандидатстване пред съответната банка за отпускането на кредит въз основа на доказан доход. Банката преценява на базата на доказания от кредитополучателя доход дали и в какъв размер би могла да отпусне кредит. Тук е и моментът, в който банката би поискала и обезпечаване на кредита чрез предоставяне на обезпечения – поръчителство, вписването на ипотеки и други. Ако имотът, който ще е предмет на бъдещата сделка, ще послужи за обезпечение на кредита чрез вписване на ипотека върху него се преминава към:

 

    • Предоставяне на изискуемите документи на съответната банка;
    • Извършване на оценка на имота от назначен от банката оценител;
    • Получаване на одобрение за финансиране от съответната банка;

 

5. Сключване на договор за покупко-продажба на недвижимия имот под формата на нотариален акт пред нотариус (изповядване);

6.Вписване на продажбата и ипотеката в Имотния регистър;

7.След като излезе вписването на осъществената продажба заедно с ипотеката банката отпуска кредита и нарежда паричните средства по сметката на продавача.

Не забравяйте, че всяка сделка е специфична и изисква, различен подход, набавянето на различни по брой и вид документи.

Scroll to Top