Промяна на наименованието на юридическо дружество

Промяна на наименованието на дружество се извършва в Агенцията по вписванията, за пререгистрираните дружества. Непререгистрираните дружества нямат право да променят наименованието си докато не се пререгистрират.

Годишен Финансов отчет

Пререгистрираните дружества са длъжни да подават Годишните си Финансови отчети в Агенцията по вписванията. Като държавната такса са подаване по електронен път е 35 лева, за подаване на хартиен носител 50 лева.

Покупка на дружествени дялове

Покупката на дялове е възможна след подписването на договор за покупко- продажба, в които подписите на страните се заверяват нотариално. Продажбата води до промяна на учредителните документи на дружествата.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top