Предимства и недостатъци на методите за разплащане в интернет

Все по-голямата популяризация на онлайн пазаруването е тясно свързана с въпроса за начините на плащане и по-конкретно кои са предимствата и недостатъците на различните методи за разплащане в интернет виртуалната среда. В настоящото изложение ще Ви представим кратко описание на няколко от най-често срещаните методи за плащане онлайн:   Дебитна карта Предимства – възможност да […]

Предимства и недостатъци на методите за разплащане в интернет Прочети още »

Задължения след регистрация на Клъстер и Сдружение

Регистрация на Клъстер: Регистрация на Клъстер – може да се осъществи под формата на юридическо лице с нестопанска цел (Сдружение) по смисъла и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В зависимост от цел, с която искате да се учреди Сдружението, то може да бъде в частна или общественополезна полза. Какви са задълженията Ви след

Задължения след регистрация на Клъстер и Сдружение Прочети още »

Регистрация и учредяване на Клъстер

В българското законодателство не се урежда изрично юридическо лице или търговско дружество, което да носи наименованието Клъстер. Регистрация и учредяване на Клъстер – може да се осъществи под формата на юридическо лице (Сдружение) с нестопанска цел по смисъла и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В зависимост от цел, с която искате

Регистрация и учредяване на Клъстер Прочети още »

Приходи и разходи на фирма

Максимизирането на печалбата е главният движещ мотив в дейността на една фирма. Обемът на тази печалба се определя и зависи от основните променливи, тоест от приходи и разходи на фирма – показатели за състоянието на фирмата. Чисто хипотетично съотношението между приходите и разходите би могло да се представи по следния начин: Фирмата се снабдява с производствени фактори,

Приходи и разходи на фирма Прочети още »

Данъци в България

Данъци в България Българската данъчна система облага както юридическите, така и физическите лица с три основни групи данъци: преки, косвени, местни данъци и такси. Ето една схема на категориите данъци и повърхностна информация за това какво най-общо представляват те, какъв е размерът им и кои са данъчно задължените лица. Преки данъци Корпоративен данък върху годишната

Данъци в България Прочети още »

Регистрация на ЕООД?

Какво е ЕООД? ЕООД (Еднолично Дружество с ограничена отговорност) е дружество, което  принадлежи на едно лице – физическо или юридическо. Това означава, че собственик на капитала е само едно лице. Неговата отговорност е ограничена до размера на капитала и имуществото на фирмата. Така личното му имущество е обособено и защитено от кредитори на дружеството. Регистрация

Регистрация на ЕООД? Прочети още »

Проверка на дружество

Проверка на дружество.   Дадено дружество може да бъде проверено, дали има задължения, вписани запори или други особени залози след издаване на следните документи: •     Удостоверение за липса на несъстоятелност Удостоверение за липса на несъстоятелност се издава в Търговското отделение в съдилището по адресна регистрация на дружеството (за фирми регистрирани в София – се издава от

Проверка на дружество Прочети още »

Необходимите документи, при изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот

Документи, при изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот Документ за собственост на продавача – нотариален акт; Удостоверение за наследници – при придобиване на имота по наследство от продавача; Данъчна оценка за съответния имот; Скица/Схема на недвижимия имот, ако имотът попада в кадастриран район; Лична карта и документи, удостоверяващи гражданското състояние на продавача; Декларации

Необходимите документи, при изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот Прочети още »

Регистрация на домейн и оспорване на права върху домейн

  Какво е домейн? Домейнът е уникално име, което води към дадена интернет страница. Наричано така, то произхожда от английската дума „domain“, която означава област, територия, обсег, сфера. Важно е да се знае, че в интернет не могат да съществуват два напълно еднакви домейна (интернет имена). Домейн е адресът, който води към Вашия уеб сайт.

Регистрация на домейн и оспорване на права върху домейн Прочети още »

Регистрация на дружество за един работен ден

Вписването на дружества (ЕООД, ООД, ЕТ и АД) в Търговския Регистър вече се извършва за 1 (един) работен ден. Така срокът е намален от 5(пет) работни дни на 1 (един) работен ден. Съответно срокът за отстраняване на несъответствия отново е 1 (един) работен ден. Новите промени са вписани в чл. 19, ал. 3 от Закона за Търговския Регистър. Това

Регистрация на дружество за един работен ден Прочети още »

Scroll to Top