Процедура по промяна на лицензия на Център за професионално обучение

промяна на лицензия lead cosnultПромяна на лицензия на ЦПО. Кои промени се вписват в НАПОО:

Всяка промяна в обстоятелствата на фирма, притежаваща лицензия за управление на Център за професионално обучение, било то промяна в правната форма (от ЕООД към ООД и обратно), наименование, седалище и адрес на управление или управител, трябва да бъде отразена в НАПОО. За целта следва да се издаде нова лицензия, където да фигурират променените обстоятелства.

Процедура по вписване на промяна:

Процедурата по промяна на лицензията включва подаването на уведомление за промяна в обстоятелствата, като и документ, удостоверяващ настъпилата промяна.

За цялата процедура се заплаща държавна такса към НАПОО в размер на 100 лева.

Промяна на лицензия отнема две седмици от входиране на уведомлението и останалите документи.

При получаване на новата лицензия се предава старата.

Добавяне на нови специалности:

Процедурата по промяна на лицензията се различава от процедурата по добавяне на нови специалности. Последната включва изработването на учебни планове и програми, правилник, държавна такса в по-голям размер и се извършва за по-продължителен период от време.

Lead Consult LTD извършва цялата процедура по промяна на лицензията от входирането на уведомлението за промяна в обстоятелствата до получаването на новата лицензия.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top