Втора стъпка при покупка на недвижим имот – Проучване на недвижимия имот

покупко-продажба

При всяка сделка за покупко-продажба на недвижим имот централно място заема проучването на имота, какво означава проучването на имота?

 

Установяване на собствениците на имота, изследване дали върху имота има вписани тежести. Чрез изследване на правото на собственост върху имота, който имате желание да закупите, ще гарантирате успешна сделка, без притеснения, че след време някой ще може да я атакува по съдебен ред или ще има претенции за изградените постройки в имота.

В действителност процедурата по изследване на собствеността (правния статут на имота) е обвързана с прилагането на редица знания относно това какво е собственост, как се поделя и разпределя вследствие на различните събития, които настъпват в живота на човек.

Важно е да се проучи дали лицето, което се явява като продавач и твърди, че е собственик на съответния имот, в действителност да е такъв. Какви документи за собственост притежава, доказват ли те по безспорен начин правото му на собственост.

Законен ли е имотът, законен ли е строежът  – има ли всички необходими документи по строителството, въведен ли е в експлоатация. Ако имотът е собственост на повече от един собственик (съсобственост) – колко на брой са всички съсобственици,  има ли съгласие на всички собственици за продажба.

Проучва се не само как продавача е придобил имота, от кого го е придобил, но и дали не са налице пороци на предходни сделки. Собствеността и прехвърлянето на различни лица е като верига. Бъде ли нарушена някъде – тя може да се скъса. Тези нарушения са предвидените от закона изисквания за гарантиране и защита на правото на собственост.

Едва когато се отговори на всички тези въпроси и се даде ясен и точен отговор, подкрепен със съответните документи, се преминава към изготвяне на предварителен договор, който съобразява всички особености по самата сделка. Поставят се срокове за извършване на определени действия, уговарят се санкции и неустойки при неспазване на условията, задава се краен срок за изповядване на сделката с нотариален акт, с който купувачът става собственик на имота.

Не забравяйте, че всяка сделка е специфична и изисква, различен подход, набавянето на различни по брой и вид документи.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top