Прекратяване на процес по ликвидация и възстановяване на търговска дейност

trailtracksВъзможно е да се прекрати процедура по ликвидация  и да се възстанови търговска дейност.

Нужно е вземане на решение по спиране на ликвидацията от Общото събрание на дружеството (за ООД) или от Едноличния собственик на капитала (за ЕООД). В протокола се вписват решенията взети от заседанието, а именно, че дружеството в процес на ликвидация:

  • Продължава своята дейност и прекратява производството по ликвидация
  • Освобождава от отговорност ликвидатора
  • Избира нов управител на дружеството

Прилагат се всички останали необходими документи за промяна на обстоятелствата. Търговския Регистър обявява прекратяването на ликвидация за 6 работни дни.

Scroll to Top