Прекратяване на процес по ликвидация и възстановяване на търговска дейност

търговска дейностВъзможно е да се прекрати процедура по ликвидация и да се възстанови търговска дейност.

Преди възстановяване на търговска дейност, е нужно е вземане на решение по спиране на ликвидацията от Общото събрание на дружеството (за ООД) или от Едноличния собственик на капитала (за ЕООД). В протокола се вписват решенията взети от заседанието, а именно, че дружеството в процес на ликвидация:

 

  • Продължава своята дейност и прекратява производството по ликвидация
  • Освобождава от отговорност ликвидатора
  • Избира нов управител на дружеството

Прилагат се всички останали необходими документи за промяна на обстоятелствата. Търговския Регистър обявява прекратяването на ликвидация за 6 работни дни. 

Информацията, съдържаща се в търговският регистър, законът счита за общоизвестна. Също така агенцията предоставя данните от търговския регистър автоматично на други държавни органи като Националната агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ), Министерството на вътрешните работи (МВР) и др.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top