Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите

Това е процедура, която включва две основни неща:

–          Деклариране на опит и подаване на финансов отчет за изминалата година.

–          Заплащане на годишен абонамент към Камара на Строителите.

Строителите вписани в Централния Професионален Регистър на Строителя към Камарата на Строителите в България веднъж в годината са длъжни да заплатят годишния си абонамент и да представят Годишен Финансов Отчет, както гласи чл. 20 ал. 2 от Закона за Камарата на Строителите, а именно:

 Строителят представя ежегодно до 30 юни в комисията по чл. 26 годишен финансов отчет.

Както става ясно от написаното до тук, това е процедура, която се прави всяка година като се подава необходимата информация за предходната година.

Както гласи Закона за Камарата на Строителите крайният срок е 30 юни. Тази година обаче срокът е удължен до 30 септември поради епидемичната обстановка.

С какво може да ви помогне екипът на Lead Consult:

–          Да подготвим и оформим документите

–          Да ги подадем и да заявим процедурата

–          Да ви информираме каква такса дължите (понеже тя се изчислява на базата на Годишния Финансов Отчет)

От вас се изисква само да ни предоставите необходимата информация, която включва приходите от продажби и информация за Дълготрайните Материални Активи.

А пък ако не сте вписани в Централния Професионален Регистър на Строителя и искате да се регистрирате в Камарата на Строителите в България също можем да ви съдействаме.

Scroll to Top