Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите

камара на строителите leadconsult

Камара на строителите в България (КСБ) е независима, доброволна, професионална oрганизация, действаща като официален представител на строителните фирми в България.

Камарата е юридическо лице, създадено през 2006 г. на основание на Закона за камарата на строителите* и е универсален правоприемник на сдружението по ЗЮЛНЦ Българска строителна камара, която понастощем обхваща над 2 800 членове, сред които строителни фирми, неправителствени организации и образователни институции.

Процедурата по обновяването на годишния абонамент, включва две основни неща:

➥ Деклариране на опит и подаване на финансов отчет за изминалата година.

➥ Заплащане на годишен абонамент към Камара на Строителите.

Строителите вписани в Централния Професионален Регистър на Строителя към Камара на Строителите в България веднъж в годината са длъжни да заплатят годишния си абонамент и да представят Годишен Финансов Отчет, както гласи чл. 20 ал. 2 от Закона за Камарата на Строителите, а именно:

 ➥ Строителят представя ежегодно, до 30 юни в комисията по чл. 26 годишен, финансов отчет.

Както става ясно от написаното до тук, това е процедура, която се прави всяка година като се подава необходимата информация за предходната година.

Както гласи Закона за Камарата на Строителите крайният срок е 30 юни. Тази година обаче срокът е удължен до 30 септември поради епидемичната обстановка.

С какво може да Ви помогне екипът на Lead Consult:

Да подготвим и оформим документите

➲ Да ги подадем и да заявим процедурата

Да ви информираме каква такса дължите (понеже тя се изчислява на базата на Годишния Финансов Отчет)

От вас се изисква само да ни предоставите необходимата информация, която включва приходите от продажби и информация за Дълготрайните Материални Активи.

В случай, че не сте вписани в Централния Професионален Регистър на Строителя и искате да се регистрирате в Камарата на Строителите в България също можем да ви съдействаме.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top