Откриване на център за езиково обучение

Откриване на център за езиково обучение lead consult

 

Процедура по откриване на център за провеждане на обучение по чужди езици:

1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД – в предмета на дейност на фирмата задължително трябва да присъства „провеждане на езиково обучение (провеждане на езикови курсове“;

2. Избор на подходящо помещение, което да отговаря на изискванията за откриване на обект с обществено предназначение (санитарно – хигиенни, противопожарни и други технически изисквания);

3. Уведомяване на Регионална здравна инспекция (РЗИ) за откриването на обект с обществено предназначение;

4. Регистрация на работно време в общината, на чиято територия се намира центърът.

 

Лицензиране

Центровете за езиково обучение не подлежат на лицензиране! Откриване на център:

Режимът за регистрацията на подобни центрове е свободен. Не е небходима регистрация нито към НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение), нито към МОН (Министерство на образованието и науката).

Определяне на нивото на владеене на език и издаване на сертификат

Центровете за езиково обучение определят нивото на владеене на даден чужд език въз основа на Общата европейска езикова рамка и издават определените от нея сертификати (А1, А2, B1, B2, C1, C2).

Сертификатът за нивото на владеене на езика по Общата европейска езикова рамка дава възможност да удостоверите знанията и уменията си при кандидатстване за работа във всяка една фирма в България или в чужбина, в държавни или образователни институции, в университети и други организации, които нямат твърдо изискване за притежаване на международно признатите сертификати като TOEFL, SAT, IELTS и други подобни за английски и останалите езици.

Центровете за езиково обучение биха могли само да подготвят курсистите си за полагане на голяма част от международно признатите сертификатни изпити и съответно издаването на международни сертификати.

 

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас?

➲ Извършване на цялостната процедура по регистрация на фирма ЕООД/ООД;

➲ Уведомяване на РЗИ за откриването на обект с обществено предназначение;

➲ Подготовка и подаване на цялата необходима документация за регистрацията на работно време в съответната община;

➲ Бихме могли да Ви предоставим и счетоводни услуги.

 

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top