Откриване на пицария

откриване на пицария lead consult Какво е необходимо за откриване на пицария?

 

Изисквания:

Пицариите представляват обекти за обществено хранене и като такива подлежат на задължителна проверка от компетентните органи на БАБХ (Българска Агенция по Безопасност на Храните), на база на която за издава Удостоверение за регистрация.

След получаване на Удостоверението се регистрира работното време на обекта към съответната община, на чиято територия се намира той.

За да извършите всичко това, е необходимо да притежавате вече регистрирано търговско дружество. Aко все още нямате такова, то може да регистрирате своята фирма ЕООД/ООД още сега.

Успешната регистрация на пицария е следствие от правилния избор на помещение, отговарящо на законите изисквания. Това включва и изготвяне на добри производствени и хигиенни практики – система за самоконтрол, работни инструкции и процедури, система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР).

 

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас?

  1. Цялостна процедура по регистрация на фирма
  2. Съдействие при избор на помещение- преглед, консултация и оценка на обекта и оборудването в него
  3. Подаване на заявление и получаване на удостоверението за регистрация от БАБХ
  4. Разработване на индивидуална Система за Самоконтрол (ССК) и/или НАССР Система (ХАСЕП Система).
  5. Подготовка и входиране на документите за регистрация на търговски обект в съответната община
  6. По желание предоставяме и счетоводни услуги

Какво се изисква от Вас:

  1. Да изберете наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за фирмата, която предстои да бъде открита.
  2. Да предоставите всички документи, които са необходими в процеса на регистрация на самата пицария, като работещ търговски обект.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top