Откриване на ветеринарна клиника

откриване на ветеринарна клиникаВъв ветеринарната клиника се обслужват всички аспекти на ветеринарната медицина – профилактика, прегледи, диагностика, терапия, хирургия, рехабилитация и следоперативна грижа.

Разликата с ветеринарната амбулатория /кабинет/ е в това, че клиниките могат да разполагат със стационар, в който животните да останат за болнично наблюдение и лечение, както и че ветеринарно-медицинска практика упражняват не по-малко от двама ветеринарни лекари.

Процедура по откриване на ветеринарна клиника:

1. Регистрация на Търговско дружество /фирма/ – ЕООД/ООД

Задължително изискване е лицето, което ще бъде вписано като управител на дружеството, както и едноличният собственик на капитала/съдружниците да бъдат лица с висше образование и диплома по ветеринарна медицина.

2. Регистрация на ветеринарен кабинет у нас се извършва към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съответното нейно областно звено. Необходимите документи са:

• Копие от диплома за ветеринарномедицинско образование на управителя и на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение;

• Удостоверение за членство в Българския ветеринарен съюз на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение. Това удостоверение се издава от председателя на областния съвет на областната колегия на БВС.

• Стартирайки дейността по регистрация, Вие трябва да представите и отпечатък от вашия личен щемпел в БАБХ и БВС.

Всички останали документи ние ще подготвим за Вас.

Тук се заплащат и съответните такси за откриване на обекта:

• Такса за ветеринарна клиника – 300 лв.

• Такса за упражняване на ветеринарномедицинска практика в регистрирано ветеринарно лечебно заведение – 20 лв.

След подаване на горепосочените документи и заплащане на държавните такси следва документална и фактическа проверка на обекта – дали той отговаря на ветеринарномедицинските изисквания.

3. Регистрация на обекта в съответната община по местонахождение

Подава се заявление по образец, документ, удостоверяващ статута на обекта и договор за наем.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Изготвяне на необходимите документи за всеки един етап от процедурата по регистрация (регистрация на фирма, регистрация към БАБХ, регистрация в съответната община)

2. Подаване на документите към съответните институции

3. Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top