Онлайн търговия с храни

онлайн търговия с храни

Онлайн търговия с храни?

Производството и търговията с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на Закона за храните.

За тази цел следва да разполагате със специално помещение за осъществяване на тази дейност.

Задължително трябва да притежавате разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат и/или продават в обекта, система за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики, както и НАССР система.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е компетентният орган, който на база извършена проверка на помещението и документацията към него, издава Удостоверение за регистрация.

Едва след като притежавате издаденото от БАБХ удостоверение, бихте могли да осъществявате и онлайн търговия с регистрираните групи храни.

Във връзка с този тип търговия, от голяма важност е да съобразите политиката на Вашия сайт с редица законови изисквания, които да присъстват в общите условия за неговото използване.

Политиката на Вашия сайт следва да бъде съобразена със Закона за защита на потребителите, Закона за храните, както и с Политиката за защита на лични данни на физически лица.

Какво извършва екипът на Lead Consult LTD за Вас?

1. Подготовка и входиране на всички необходими документи към БАБХ;

2. Проследяване на процеса по издаване на удостоверение, в случай че се изисква предоставянето на допълнителни документи;

3. Получаване на Удостоверение за регистарция от БАБХ;

4. Изготвяне на общи условия за онлайн сайта.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top