Онлайн търговия с медицински изделия

Търговията с медицински изделия подлежи на разрешителен режим към ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата) към Министерството на здравеопазването.

Ето защо, за да извършвате онлайн търговия с такъв тип изделия, следва на първо място да притежавате разрешение за търговията на едро.

За за тази цел трябва да разполагате с обособено  конкретно помещение подходящо за този тип дейност, което да се регистрира към ИАЛ.

Към ИАЛ се подава набор от документи, заедно със заплатена държавна такса в размер на 5 000 лева.

В 30-дневен срок от датата на подаване (при условие, че липсват нередовности), ИАЛ издава Вашето разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

Разполагайки с него, Вие вече можете да осъществявате търгувате онлайн с тези изделия.

Във връзка с този тип търговия, от голяма важност е да съобразите политиката на Вашия сайт с редица законови изисквания, които да присъстват в общите условия за неговото използване.

Политиката на Вашия сайт следва да бъде съобразена със Закона за защита на потребителите, както и с Политиката за защита на лични данни на физически лица.

Какво извършва екипът на Lead Consult LTD за Вас?

  1. Подготовка и входиране на всички необходими документи към ИАЛ;
  2. Проследяване на процеса по издаване на разрешение, в случай че се изисква предоставянето на допълнителни документи;
  3. Получаване на разрешението за търговия на едро с медицински изделия;
Scroll to Top