Онлайн търговия с медицински изделия

Онлайн търговия с медицински изделия lead consult bg

 

Електронната търговия се състои в купуването и продаването на продукти и услуги чрез електронни системи като Интернет. Онлайн търговията използва глобалната мрежа и уеб страници, като може да използва и други технологии като имейли или мобилни приложения.

Обемът на търговията, която се осъществява електронно, първоначално нараства с широкото разпространение на Интернет, както и развитието на уеб технологиите, както и функционалността на мобилните приложения, които могат да бъдат специфично фокусирани върху определени продукти и услуги.

Търговия с медицински изделия – подлежи на разрешителен режим към ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата) към Министерството на здравеопазването.

Ето защо, за да извършвате онлайн търговия с медицински изделия, следва на първо място да притежавате разрешение за търговията на едро.

За за тази цел трябва да разполагате с обособено  конкретно помещение подходящо за този тип дейност, което да се регистрира към ИАЛ.

Към ИАЛ се подава набор от документи, заедно със заплатена държавна такса в размер на 5 000 лева.

В 30-дневен срок от датата на подаване (при условие, че липсват нередовности), ИАЛ издава Вашето разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

Разполагайки с него, Вие вече можете да осъществявате търгувате онлайн с тези изделия.

Във връзка с този тип търговия, от голяма важност е да съобразите политиката на Вашия сайт с редица законови изисквания, които да присъстват в общите условия за неговото използване.

Политиката на Вашия сайт следва да бъде съобразена със Закона за защита на потребителите, както и с Политиката за защита на лични данни на физически лица.

Какво извършва екипът на Lead Consult LTD за Вас?

➜ Подготовка и входиране на всички необходими документи към ИАЛ;

➜ Проследяване на процеса по издаване на разрешение, в случай че се изисква предоставянето на допълнителни документи;

➜ Получаване на разрешението за търговия на едро с медицински изделия;

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top