Онлайн регистрация с елекронен подпис за търговци на тютюневи изделия

online_archive_files_at you_fingertipsКакво представлява онлайн регистрацията на търговци на тютюневи изделия?

След 20.05.2019 г. потребителските опаковки на произвежданите и търгуваните цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, задължително трябва да бъдат маркирани с уникален идентификатор.

Всички фирми, извършващи продажба на тютюневи изделия, трябва да се регистрират в системата за проследяване на тютюневи изделия с цел да получат идентификационни кодове както като търговци (икономически оператори), така и за своите търговски обекти.

Пример:

Търговец Х има два магазина, магазин 1 и магазин 2.

Необходимо е търговец Х да заяви 3 идентификационни кода

Код „1“ за самия търговец Х

Код „2“ за магазин 1

Код „3“ за магазин 2

Какво трябва да имате за да може да се регистрирате?:

1. Могат да се регистрират само и единствено търговци, които имат лиценз за търговия с тютюневи изделия, издаден и поддържан от Агенция Митници.

2. Валиден квалифициран електронен подпис, издаден на търговеца или на упълномощено за целта лице (напр. на обслужващото счетоводно дружество).

3. Валиден e-mail адрес, на който ще Ви бъде изпратено потвърждение за регистрация в системата;

4. Валиден телефон за връзка;

Какво извършва екипът на Lead Consult LTD за Вас?

Екипът на Lead Consult LTD е готов да Ви съдейства с цялостната процедура по регистрация:

Издаване на лиценз за търговия с тютюневи изделия от Агенция Митници

– Регистрация в онлайн системата

Scroll to Top