Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика?

Регистрация на индивидуална или групова лекарска практика

Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика?

 

Според Закона за лечебните заведения лечебни заведения за извънболнична помощ са:

1. амбулатории за първична медицинска помощ, които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за първична медицинска помощ;

б) групова практика за първична медицинска помощ;

2. амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;

б) групова практика за специализирана медицинска помощ;

в) медицински център и медико-дентален център;

г) диагностично-консултативен център;

3. самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории;

4. дентални центрове;

5. амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за здравни грижи;

б) групова практика за здравни грижи.

Ние бихме могли да регистрираме дружеството на Вашата групова или индивидуална амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ в Търговския Регистър на Р България.

Какво извършва за Вас, екипът на Lead Consult:

o проверка за уникалност на наименованието.
o изготвяме всички необходим документи за регистрация на Вашата индивидуална или групова практика
o записване на час при нотариус, за подписване на необходимите документи.
o откриване на набирателна сметка
o подаваме необходимите документите за регистрация в Агенция по вписванията
o предоставяме Ви удостоверение за актуално състояние за регистрация на ЕООД или ООД

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top