Как се открива салон за маникюр?

салон за маникюрОткриването на салон за красота е свързано със съобразяване на някои изисквания, определени от здравните власти и местната администрация.

Какви са изискванията при откриване на козметичен салон за маникюр?

На първо място, трябва да изберете формата, под която козметичния салон ще развива своята търговска дейност. В това се включва дали тази дейност ще се осъществява от името на търговско дружество (ЕООД/ООД) или от физическо лице.

На второ място, помещението трябва да отговаря на следните изисквания:

  • самостоятелно помещение, построено или пригодено за тази цел;
  • всяко работно място във Вашия салон трябва да бъде с минимална площ от 6 кв. м.;
  • разстоянието между отделните столове в салона трябва да бъде най-малко 1 м., а от крайния стол до стената – най-малко 0,80 м.

 

Изисквания към обекта:

Трябва да предвидите и помещение за посетителите с размери 2,5 кв. м. за всяко работно място, като това изискване важи за до 10 места, а за всяко следващо работно място се изисква по 1,5 кв. м. В салон до 3 работни места са необходими подходящо място за посетители и закачалка за горни дрехи на разстояние най-малко 1,5 м. от работните места.

Всяко работно място се обзавежда с работна маса с плот и умивалник с топла и студена вода. Измиването може да става на едно определено място в целия салон.

В салоните се предвижда вентилация с двукратен обмен на въздуха за 1 час, както и горни отваряеми крила на прозорците.

В салоните с до 5 работни места се предвижда обща тоалетна за персонала, а с над 5 работни места – с отделения за жени и мъже.

Както всеки търговски обект, така и козметичният салон за маникюр трябва да се регистрира към съответната община, като се посочи работното време на обекта. Тази регистрация изисква предоставянето на набор от документи, доказващи статута на помещението, регистрацията на касов апарат и други.

Следваща инстанция, през която трябва да се регистрира Вашият салон, е РЗИ. Това е институцията, която отговаря за осъществяване на контрол върху използваните от Вас продукти. Важно е всеки продукт да бъде етикетиран на български език, като е посочено – производител/вносител, основен състав, годност, начин на употреба. За продукти, чийто срок на годност се определя спрямо деня на разопаковане, е необходимо да водите протокол с точния ден на разопаковане на продукта или поне таза информация да се запише върху опаковката на продукта.

Всеки един документ, доказващ получаване на разрешение за търговия на продукта на българския пазар, ще бъде от полза. Ако Вашият доставчик разполага с подобни документи, е добре да поискате копие, което да представите на надлежните органи при евентуална проверка.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top